0708-55 66 69

Tjänster-kompetenser

Tjänster-kompetenser

Vi kan leverera följande tjänster inom säkerhet och hälsa

 

• Föreläsningar kost/träningslära

• Livsstilsanalys med åtgärdsplan 

• Teambuilding grupper 

• Coaching individ

• Personlig träning 

• Kostrådgivning

• Rondering

• Fotografering

• God man/förvaltaruppdrag

• Foto/film och enklare filmredigering

• Enklare undersökningar