0708-55 66 69

Företaget

SH Safety & Health är en enskild firma som i dagsläget bedrivs som bisyssla.

Företaget startade 2007 med huvudinriktning mot hälsospåret. I huvudsak då bedrevs personlig träning, med kost och träningsupplägg med individens holistiska perspektiv är i fokus.

2008 började inriktning mer åt säkerhet, med jobb som konsult åt dåvarande Räddningsverket nuvarande statliga MSB.

Kompetensområden som Brand, Farliga Ämnen, Förebyggande brandskydd, taktik/ledning, inom samtliga av statens nationella kurser och program, som till internationell utbildning.  

Övriga utbildningar som bedrivits är brandkunskap för äldre, brandskydd i bostad för invandrare, SBA, SBA för chefer, föreståndare för brandfarlig vara, anläggningsskötare för automatlarmsanläggningar, krisledningsspel, psykosocialt omhändertagande samt första hjälpen.

Tjänster som god man/förvaltare uppdrag, foto, filmning från både från mark och från luften.

Vi samarbetar även med Missing People Sweden.

Vi har även uthyrning av släp samt diverse andra uppdrag som kan genomföras efter förfrågan.